Parking at the Colorado Blvd. Vroman's lot will be limited July 26th - 30th due to parking lot resurfacing. 
We encourage customers to visit Hastings Ranch, shop online or via phone to avoid any inconvenience!

*********
Vroman's is OPEN for in-store shopping & curbside pick-up seven days a week.
FREE DOMESTIC SHIPPING ON ORDERS OVER $100!

 

Serbisk ordbok: En ämnesbaserad metod (Paperback)

×

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)
Serbisk ordbok: En ämnesbaserad metod Cover Image
$14.99
Add to Wish List
Usually arrives at our store within 4-7 days

Description


Den h r ordboken inneh ller fler n 3000 serbiska ord och fraser som grupperats efter mne's att du l ttare kan v lja vad du vill l ra dig f rst. Dessutom inneh ller den andra halvan av boken tv registeravsnitt som kan anv ndas som grundl ggande ordlistor d r du kan sl upp ord p b da spr ken. Kombinationen av de tre delarna g r boken till en fantastisk resurs f r spr kinl rare p alla niv er.

Hur anv nder jag den h r serbiska ordboken?Vet du inte riktigt var du ska b rja? Vi f resl r att du f rst g r igenom avsnitten om verb, adjektiv och fraser i bokens f rsta del. Det ger dig en utm rkt grund f r vidare studier och ett tillr ckligt stort ordf rr d f r grundl ggande kommunikation p serbiska. Ordlistorna i bokens andra del kan anv ndas n r det beh vs f r att sl upp ord du h r p gatan, serbiska ord som du vill veta betydelsen av, eller helt enkelt f r att l ra dig nya ord i alfabetisk ordning.

Slutliga kommentarer: Ordb cker har funnits i rhundraden och precis som andra saker som funnits l nge kan de framst som lite gammaldags och l ngtr kiga, men de fungerar alldeles utm rkt. I kombination med de enkla ordlistorna r den h r serbiska ordboken en fantastisk resurs som hj lper dig genom l randeprocessen och den r's rskilt beh ndig n r du inte har m jlighet att sl upp ord och fraser p internet.
Product Details
ISBN: 9781099401527
ISBN-10: 1099401526
Publisher: Independently Published
Publication Date: May 20th, 2019
Pages: 240
Language: Swedish