Vroman's is OPEN for in-store shopping & curbside pick-up seven days a week.
FREE DOMESTIC SHIPPING ON ORDERS OVER $100!

Lär dig Spanska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor (Paperback)

×

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)
Lär dig Spanska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor Cover Image
$12.99
Add to Wish List
Usually arrives at our store within 4-7 days

Description


Den h r boken inneh ller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de anv nds i dagligt tal. Ordboken f ljer 80/20-regeln vilket inneb r att du f rst l r dig viktiga ord och grundl ggande meningsbyggnad,'s att du kan g ra snabba framsteg och h ller motivationen uppe.

Vem b r k pa den h r boken?Boken r till f r nyb rjare och personer med grundl ggande kunskaper i spanska som r sj lvmotiverade och villiga att gna 15 till 20 minuter om dagen t att f rb ttra sitt ordf rr d. Boken har ett enkelt uppl gg tack vare att allt ov sentligt har skalats bort. Det inneb r att du kan gna all din energi t de delar som hj lper dig att g ra's stora framsteg som m jligt, p kortast m jliga tid. Om du kan t nka dig att l gga ner 20 minuter varje dag r den h r boken sannolikt den b sta investeringen du kan g ra om du r nyb rjare eller besitter grundl ggande spanskakunskaper. Du kommer f rundras n r du m rker hur stora framsteg du gjort efter bara n gra veckors vning.

Vem b r inte k pa den h r boken?Den h r boken r inte till f r dig som beh rskar spanska p en avancerad niv . Om du redan har goda kunskaper i spanska rekommenderar vi att du g r till v r webbplats och's ker efter v r spanska ordbok som inneh ller fler ord och har grupperats efter mne. Den r perfekt f r dig som befinner dig p en avancerad niv och vill f rb ttra ditt ordf rr d inom vissa fackomr den.
Den h r boken rekommenderas inte heller f r dig som r ute efter en allt-i-ett-bok f r spanskastudier som v gleder dig genom de olika steg som kr vs f r att l ra sig spanska. Boken inneh ller endast ordlistor och vi f rv ntar oss att k paren l r sig's dant som grammatik och uttal via andra k llor eller spr kkurser. Den h r bokens styrka r koncentrationen p snabb inl rning av viktiga ord och fraser, p bekostnad av den information som m nga f rv ntar sig av en konventionell spr kl robok. Ha det i tanke n r du k per boken.

Hur anv nder jag boken?Den h r boken r b st l mpad f r anv ndning varje dag och f r genomg ng av ett best mt antal sidor vid varje inl rningstillf lle. Boken r uppdelad i 50 ordlistor som uppmuntrar dig att g igenom boken stegvis. S g till exempel att du just nu repeterar ord 101 till 200. N r du k nner dig's ker p orden fr n 101 till 150 kan du b rja med ord 201 till 250, f r att n sta dag hoppa ver 101 till 150 och forts tta repetera ord och fraser fr n 151 till 250. P 's 's tt kan du g igenom boken steg f r steg, och dina spr kkunskaper kar f r varje sida du beh rskar.
Product Details
ISBN: 9781544793108
ISBN-10: 1544793103
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Publication Date: March 20th, 2017
Pages: 86
Language: Swedish