Vroman's is OPEN for in-store shopping & curbside pick-up seven days a week.
FREE DOMESTIC SHIPPING ON ORDERS OVER $100!

 

Lärobok i rumänska för nybörjare (Paperback)

×

Warning message

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)
Lärobok i rumänska för nybörjare Cover Image
$44.00
Add to Wish List
Usually arrives at our store within 4-7 days

Description


Denna bok r avsedd f r anv ndare utan f rkunskaper i rum nska och kan anv ndas b de i l rarledd undervisning och f r enskilda studier. Anv ndarna kan exempelvis vara universitetsstuderande, f retagsanst llda eller personer som arbetar inom olika projekt eller organisationer med arbetsplats eller arbetskontakter i Rum nien samt blivande tolkar och vers ttare vid EU-parlamentet.
Product Details
ISBN: 9781718714557
ISBN-10: 1718714556
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Publication Date: July 26th, 2018
Pages: 326
Language: Swedish